Praksis

Kort om Den Svenske Model – Sverigesløsningen – EU-Familiesammenføring

Udgangspunktet er for mange danske statsborgere, at du kan frit gifte dig, men om din ægtefælle får lov til at komme til Danmark er en anden sag.

Som dansk statsborger – og dermed EU-Borger – har du en anden mulighed – speciel hvis du bor i Københavner området  – til at ”familiesammenføre” gennem Sverige. Du skal bare blive ”skabs-svensker”! 

Det er fordi du er EU borger og har rettigheder som sådan under EU reglerne om ”arbejdskraften fri bevægelighed”. Desuden du som dansk statsborger omfattet det  Nordiske samarbejde.  Alle nordiske landes statsborgere kan frit bosætte sig i et af de øvrige nordiske lande, f.eks. Sverige. Kombinationen af EU rettigheder og Nordiske borger rettigheder gør det muligt for dig og din ægtefælle/nærmeste familie at bosætte jer i Sverige og efter at arbejds- eller studieperioden  vende tilbage til Danmark. Her kan i så kan ansøge om et opholdsbevis (opholdstilladelse i virkeligheden) for din ægtefælle/nærmeste familie i Danmark.

Søg visa

Man bør være i god tid med planlægningen. Eksempelvis vil det være hurtigst at invitere din ægtefælle, børn eller den nærmeste familie til Danmark/Sverige på visum. Hvis du allerede er tilmeldt i Sverige, må de ansøge igennem Sveriges ambassader. De forskellige svenske blanketter kan hentes fra www.Migrationsverket.se 

Ønsker du derimod at vide mere om visa til Danmark, kan du besøge Indvandrerrådgivningens website  www.Visum-Invitation.dk 

Det et krav, at der er tegnet en helbredsforsikring, når der søges om visum i Danmark og EU. Indvandrerrådgivningen anbefaler dig/jer at bestille vor helbredsforsikring.

Vor incoming insurance/helbredsforsikring gælder til hele EU, og altså også til Danmark, Sverige,Tyskland m.v.

Dokumenter

Sørg for, at din ægtefælles/families papirer er oversat til engelsk af autoriserede tolke og husk Notar/Dommer stempel fra den hjemlige myndighed.

Der er regler/love/krav

Disse skal opfyldes ved brugen af Den Svenske Model. Der er seks mindste krav for at bruge EU-regler om arbejdskraftens fri bevægelighed.

  1. Du skal være statsborger i et EU-land.
  2. Du skal være gift og have en godkendt vielsesattest.
  3. Du skal have en lejlighed
  4. Du skal kunne forsørge ægtefælle/din nærmeste familie.
  5. Der er muligheder for, at du kan bo i Sverige uden arbejde.
  6. Der er også muligheder for dig for at bo i Sverige og arbejde i Danmark, men denne mulighed har begrænsninger.

Advarsel

Indvandrerrådgivningen må advare mod selv at foretage ”en familiesammenføring” efter Den Svenske Model. Danmarks nuværende regering har indgået en finanslovsaftale for 2010 sammen med Dansk Folkeparti. Prisen for denne finanslovsaftale har været, at hver anden (50%) af alle tilbageføringer af EU-familiesammenføringer til Danmark, skal gennemgås ekstra grundigt.

Det stiller meget store krav til dokumentationen. Mange bliver afvist for tiden af denne grund. Du bør tage kontakt til en af de få advokater med indsigt i EU-lovgivning eller tag kontakt til os i Indvandrerrådgivningen! Vi er bedre og billigere.