FORSIDEPRAKSISLINKS I SVERIGELINKS I DANMARKFÅ HJÆLPKONTAKT OS
 
Få Hjælp
 

 

Dette website er kun en kort beskrivelse af Den Svenske Model, det er ikke en manual!

Du/I bør bruge en af de få advokat med speciale i EU og danske udlændingelove (dem er er kun ganske få af) eller Indvandrerrådgivningen.                          Vi er erfarne i Den Svenske Model og familiesammenføring tilbage til Danmark!

 
Der er regler/love/krav, som skal overholdes ved brugen af Den Svenske Model.

Alt er ikke uden komplikationer. Der skal rejser til. Og uanset EU regler om arbejdskraftens fri bevægelighed, så er der en administration både i Sverige og i Danmark.

Justitsministeriet/Udlændingestyrelsen har endelig fabrikeret en BILAGS LISTE vedrørende EU-tilbageføringer til Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen. Om det så betyder, at hvis man kan fremlægge dokumentation efter nedenstående bilagsliste, at så gives der en EU-opholdstilladelse til din ægtefælle, ved vi ikke i Indvandrerrådgivningen. Hidtil har Udlændingestyrelsen været meget tillukket om praksis er i.f.t. sagsbehandling og hvilke krav ministeriet mener opfylder deres krav om et ”faktisk og reelt” ophold i et andet EU-land.

Ministeriet og Udlændingestyrelsen tror for os at se i Indvandrerrådgivningen, at alle vil snyde med dokumentation, samt at man ikke reelt opholder sig i et andet EU-land. Det har ikke meget med retssikkerhed at gøre.

Indvandrerrådgivningen må advare mod selv at foretage ”en familiesammenføring” efter Den Svenske Model. Den forrige borgerlige regering indgik en finanslovsaftale for 2010 sammen med Dansk Folkeparti. Prisen for denne finanslovsaftale har været, at hver anden (50%) af alle tilbageføringer af EU-familiesammenføringer til Danmark, skal gennemgås ekstra grundigt. I praksis er det for os at se blevet til, at alle EU-ansøgninger bliver gennemgået subjektivt og med "tættekam". Det stiller meget store krav til formaliteter og dokumentation.2 ud af 3 EU-ansøgninger om tilbageføring til Danmark bliver afvist af denne grund.

Det er ganske ulovligt i.f.t. Danmarks EU retslige forpligtigelser og ulovligt i.f.t. EU-opholdsbekendtgørelsen. Den nuværende regerings-koalition Socialdemokrater, Socialistisk Folkeparti og de Radikale Venstre  agter ikke at ændre på denne ulovlige praksis i denne type sager, har justitsminister Morten Bødskov udtalt.

Du/i skal kunne dokumentere et ”reelt og faktisk” ophold i Sverige. Et ”reelt og faktisk” er formuleringen ca. 65 %  modtager ved afslaget om tilbageføring til Danmark af ægtefælle/din nærmeste familie.   

                      

Vejledning og praktisk hjælp:

Har I spørgsmål eller problemer, så ring eller mail os i Indvandrerrådgivningen. Vi har stor indsigt i Svenske forhold og Den Svenske Model. Vi tilbyder gratis vejledning i rimelig udstrækning, men ikke sagsbehandling over telefon og e-mail.

Vi kan også hjælpe jer med det praktiske og papirarbejdet. Det tager vi et engangs-administrativt-gebyr for - det vil forhåbentlig de fleste kunne forstå! 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Indvandrerrådgivningen må advare mod selv at foretage ”en familiesammenføring” efter Den Svenske Model. Danmarks nuværende regering har indgået en finanslovsaftale for 2010 sammen med Dansk Folkeparti. Prisen for denne finanslovsaftale har været, at hver anden (50%) af alle tilbageføringer af EU-familiesammenføringer til Danmark, skal gennemgås ekstra grundigt. Det stiller meget store krav til dokumentationen. Mange bliver afvist for tiden af denne grund.  

 
  © Indvandrerrådgivningen 2011 Powered by Edezigners.com